Substitution

Handler om at erstatte eller udfase farlige kemikalier.
Substitution af kemikalier

Substitution betyder udskiftning. Når vi taler om substitution af kemikalier, handler det om at erstatte stoffer og produkter, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Farlige kemikalier bør ikke anvendes, hvis de kan erstattes af kemikalier eller processer, der ikke er farlige –  eller er mindre farlige – for arbejderne.

Det er særligt relevant at erstatte kemikalier, der udgør en risiko for kræft, skade på gener, reproduktionsskader og allergi.

 

Fordele ved substitution:

  • Reduceret risiko for skade på mennesker og miljø.
  • Reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger (værnemidler) og særlige procedurer i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport.
  • Reduceret mængde farligt affald.
  • Reducerede omkostninger i forbindelse med affaldshåndtering.

Læs mere om kravet om udskiftning af farlige kemikalier på arbejdstilsynets hjemmeside.

Ved at risikoidentificere kemikalier i det digitale arkiv Eco Archive får du let overblik over hvilke kemikalier der bør prioriteres i virksomhedens substitutionsvurderinger. Med adgang til en stor database med sikkerhedsdatablade kan virksomheden søge efter alternative kemikalier og sammenligne risici.

 

Udskiftningspligt

At erstatte de farligste stoffer med mindre farlige er juridisk pålagt alle virksomheder, som erhvervsmæssigt bruger produkter, der indeholder farlige kemikalier – ofte kaldet substitutionskrav.

I Arbejdsmiljøloven samt Det Europæiske Kemikalieagentur’s lovgivning, REACH, finder du substitutionskrav.

 

Hvad skal din virksomhed gøre?

Du har pligt til at skaffe dig viden om, hvilke kemikalier der kan udgøre en fare og vurdere risici for sundhed og miljø.

I overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning 1.10.3 er det påkrævet, at du vurderer, om de produkter, du bruger, der indeholder farlige kemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du bør også overveje, om det er muligt at vælge en anden arbejdsmetode for at undgå brugen af ​​farlige kemikalier.

Bemærk at loven tillader en undtagelse, hvis det kan dokumenteres, at substitution vil forårsage urimelig pris eller ulejlighed.

Substitution af kemikalier guide

Seks trin til substitution

Vores erfaring viser, at substitutionsarbejdet i praksis er svært. Derfor har vi lavet en vejledning, der tager dig gennem dette arbejde i seks trin – Download her.

TIL ORDBOGEN

Interesseret i at høre mere?

Få råd og tips på e-mail